Notifications
Clear all

Objava letnega poročila v ESEF obliki na SEOnet / Ljubljanska borza


ADD
 ADD
(@add)
Uporabnik Admin
Pridružen: 1 leto nazaj
Objave: 10
Začenja teme  

Ljubljanska borza d.d. je  9.1.2021, nadgradila spletno aplikacijo SEO/IH. S tem dnem so na podlagi sklepa uprave Ljubljanske borze in v skladu s prehodnimi določbami stopili v veljavo vsi naslednji splošni pravni akti borze, ki so bili sprejeti in objavljeni dne 18.12.2020:

  • Navodila za izdajatelje,
  • Navodila za shranjevanje informacij v INFO HRAMBO,
  • Splošne poslovne pogoje za opravljanje storitev SEO in INFO HRAMBA,
  • Priporočila borze za obveščanje javnih družb.

Dokumenti so dostopni na spodnji povezavi Ljubljanske borze.

https://ljse.si/si/pravila-borze-in-drugi-akti/252

Povezava do dokumenta SEOnet - Navodila za info hrambo
https://ljse.si/UserDocsImages/datoteke/Pravila,%20Navodila,%20Priro%C4%8Dniki/20201218_Navodila%20za%20shranjevanje%20informacij%20v%20INFOhrambo_final.pdf

Povezava do objav letnih poročil sistema SEOnet INFO HRAMBA
https://seonet-simu.ljse.si/

Ta objava je bila spremenjena / 1 leto nazaj 5 times - ADD
Ta objava je bila spremenjena / 1 leto nazaj 10 times - Luka ADD

Citat
Deli: