Notifications
Clear all

Nova verzija Iris Carbon 5.0.8


Luka ADD
(@luka-add)
Uporabnik Admin
Pridružen: 1 leto nazaj
Objave: 19
Začenja teme  

Z novo verzijo Iris Carbon prihaja kar nekaj novosti za uporabnika. Spodaj so naštete pomembnejše, podrobno pa si lahko ogledate dokument o novi verziji v prilogi.

  • V oknu taksonomije uporabnik lahko vidi lastnosti elementa, ko se z miško postavi na določen element.
  • Spreminjanje velikosti oken v uporabniškem vmesniku z vlečenjem levo ali desno.
  • Zaščita brisanja sekcije z dodatno generirano PIN kodo.
  • Določanje pravic za več izbranih sekcij hkrati. Lastnik projekta lahko doda pravice na večih sekcijah z le enim klikom.
  • Arhivski direktorij - Za boljšo preglednost se neaktualne projekte v novi verziji lahko shrani v arhivski direktorij.
  • Možnost uvoza izvornih datotek do 100 MB.
  • Enostavnejše določanje širine stolpcev v tabelah.
Ta objava je bila spremenjena / 1 leto nazaj 3 times - Luka ADD

Citat
Deli: