Kvaliteta in valida...
 
Notifications
Clear all

Kvaliteta in validacija letnega poročila

1 Objave
2 Uporabniki
0 Reactions
333 Ogledi
Luka ADD
(@luka-add)
Active Member Admin
Pridružen: 3 leta nazaj
Objave: 19
Začenja teme  

Osnovni namen oddajanja letnih poročil v ESEF obliki je standardizirano poročanje, ki omogoča dostopnost in primerljivost  informacij med različnimi družbami. Poleg transparentnosti in primerljivosti je pravilnost objavljenih informacij v letnem poročilu za javnost in vlagatelje ključnega pomena.

Pravilnost informacij v postopku oddaje poročila v Info hrambo SEOnet sistem zagotavlja z validacijo oddanega poročila v iXBRL obliki in v primeru ugotovljenih nepravilnosti javi kodo napake. ESEF validacijski postopek tako dodatno zagotavlja pravilnost in usklajenost različnih vrednosti znotraj poročila in s tem zmanjša možnost napak, ki se lahko pojavijo pri pripravi in oddaji letnih poročil v PDF obliki.

Predpisan ESEF validacijski postopek preverja naslednjo vsebino dokumenta v iXBRL obliki:

  • Popolnost obveznih meta podatkov   (osnovni parametri zavezanca),
  • Ustreznost atributov posamezne označbe -TAG elementa ( obdobje,  denarna enota, element tagiranja, format - tisoč, milijon),
  • Podvajanje  označb - TAG elementov,
  • Kalkulacijska ustreznost.

Priznano podjetje na področju iXBRL poročanja IRIS Carbon je izvedlo raziskavo na vzorcu 671 letnih poročil dostopnih na uradnih portalih regulatorjev EU in ugotovilo, da so se pri 66 poročilih pojavile nepravilnosti. Ena sama napaka pri pomembni postavki letnega poročila lahko podjetje postavi v nezavidljiv položaj, zato je poročanje v strukturirani obliki iXBRL dobrodošlo za podjetja, saj možnost napak s strojnim preverjanjem minimiziramo.

Najpogostejše napake, ki so bile zaznane v validacijskem postopku omenjene raziskave so:

  • Seštevanje (neujemanje seštevkov različnih kategorij znotraj določenega poročila),
  • Neusklajenost (neusklajene vrednosti istih postavk med poročili),
  • Nepravilen predznak (npr. izkazana vrednost v poročilu je "-" negativna, pravilna je "+" pozitivna)
  • Nepravilen datum.

V nadaljevanju se osredotočamo na analizo vzorca izbranih 17 objavljenih letnih poročil pomembnejših slovenskih podjetij. Ugotavljamo, da je pri 24 odstotkih analiziranih poročil prišlo do napak. 74 odstotkov vseh zaznanih napak se je pojavilo pri seštevanju podkategorij določenih postavk, 22 odstotkov napak izhaja iz neusklajenosti med poročili, nekaj nepravilnosti se je pojavilo tudi pri predznakih vrednosti in datumih.

Letno poročilo za vsako podjetje predstavlja precejšen zalogaj v smislu porabljenega časa in usklajevanju velikega števila vključenih deležnikov. Roki za pripravo, revizijo, zaključni pregled in na koncu oddajo so navadno prekratki, zato se lahko v letnem poročilu kaj hitro pojavi "tiskarski škrat". Z uporabo ustrezne informacijske rešitve lahko tako pripravimo letno poročilo v iXBRL obliki in s strojnim preverjanjem že pred oddajo v SEOnet INFO HRAMBO validiramo  osnutek letnega poročila. Na ta način se izognemo negotovosti in verjamemo v pravilnost podatkov, ki so ob oddaji končnega letnega poročila na razpolago javnosti in vlagateljem.

 

Priporočamo ogled posnetka ADD poslovnega zajtrka, kjer podrobneje obravnavamo možnosti preverjanja pravilnosti oziroma odkrivanja napak v letnem poročilu s pomočjo ustrezne informacijske rešitve.

https://www.add.si/sl/webinarji/inlinexbrl-esef-informacijska-resitev-za-porocanje-v-inlinexbrl-esef-je-bila-predstavljena-na-add-poslovnem-zajtrku-video/

 

V prilogi se nahaja tabela nepravilnosti v objavljenih letnih poročilih 17 vzorčnih letnih poročil slovenskih podjetij po tipu napake.

Ta objava je bila spremenjena / 3 leta nazaj 7 times - Luka ADD
Ta objava je bila spremenjena / 3 leta nazaj - ADD

   
Citat
Deli: