Notifications
Clear all

Osnovni pojmi o ESEF

1 Objave
2 Uporabniki
0 Reactions
372 Ogledi
Luka ADD
(@luka-add)
Active Member Admin
Pridružen: 3 leta nazaj
Objave: 19
Začenja teme  

ESEF - (European Single Electronic Format) je predpisana elektronska oblika poročanja, v kateri poročevalci oddajajo letna poročila. Določanje tehničnih standardov izvaja ESMA (European Securities and Markets Authority). Cilj poročanja v ESEF obliki je omogočiti dostopnost in primerljivost letnih poročil med različnimi družbami.

https://www.esma.europa.eu/sections/european-single-electronic-format

 

ESMA - (European Securities and Markets Authority) je neodvisna avtoriteta Evropske unije, ki varuje stabilnost finančnega sistema, izboljšuje varnost investitorjev in skrbi za stabilnost ter urejenost finančnih trgov. ESMA določa tehnične standarde in navodila za ESEF poročanje.

 

ATVP - Agencija za trg vrednostnih papirjev  zagotavlja varnost, preglednost in učinkovitost trga finančnih instrumentov. ATVP v Sloveniji nastopa kot ESEF regulator in je odgovorna za  ESEF poročanje v Sloveniji.

https://www.a-tvp.si/

 

SEOnet je javno dostopna elektronska storitev Ljubljanske Borze, ki vsakomur omogoča dostop do poslovnih informacij o družbah, katerih vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na borzi. SEO net je namenjen javnim objavam, ki so jih izdajatelji vrednostnih papirjev dolžni javno objaviti na podlagi zakonskih določb in pravil borze. Med drugim se na SEO net objavljajo tudi letna poročila v ESEF obliki.

https://seonet.ljse.si/

 

Slovar pogostih kratic:

AFR - (Annual Financial Report) Letno poročilo

XBRL - (eXtensible Business Reporting Language) Mednarodni standard za elektronsko poročanje

iXBRL = (Inline XBRL) Mednarodni standard za elektronsko poročanje, ki v enem dokumentu nudi človeku berljivo vsebino in strukturirano, strojno berljivo vsebino.

Ta objava je bila spremenjena / 3 leta nazaj 6 times - Luka ADD
Ta objava je bila spremenjena / 3 leta nazaj - ADD

   
Citat
Deli: