Notifications
Clear all

Oblike ESEF poročanja iXBRL, xHTML


Luka ADD
(@luka-add)
Uporabnik Admin
Pridružen: 1 leto nazaj
Objave: 19
Začenja teme  

Javne družbe, ki kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev so dožna letna poročila za leto 2020 oddati v predpisani enotni elektronski obliki xHTML. V primeru, da letna poročila vključujejo tudi konsolidirane računovodske izkaze po MSRP je le-te obvezno opremi tudi z oznakami v jeziku XBRL.

 

Poročilo v iXBRL obliki je torej kreirana v xHTML obliki in vsebuje XBRL oznake. Podatkovnim elementom v finančnem poročilu dodajamo XBRL oznake zato, da omogočimo strojno berljivost datoteke. Poročilo v iXBRL obliki hkrati omogoča človeško in strojno branje. Za lažje razumevanje spodaj dodajamo razlage kratic.

 

xHTML + XBRL => iXBRL

 

xHTML (eXtensible Hipertext Markup Language)

XBRL (eXtensible Business Reporting Language)

iXBRL (Inline XBRL)

Ta objava je bila spremenjena / 1 leto nazaj - Luka ADD

Citat
Deli: